Pravidla přístupu na internet

1. Internet může využívat každý dospělý návštěvník (dále jen uživatel knihovny, který ovládá základy práce na počítači s operačním systémem Windows 95/98/NT a základní principy práce s počítačovou sítí Internet. Uživatel, který není stálým klientem knihovny, poskytne pracovnici knihovny základní evidenční data o své osobě.

2. Děti do 15 let mohou yužívat Internet pouze v případě, že jsou čtenáři knihovny a mají od svého zákonného zástupce na přihlášce povoleno využívání internetu.

3. Uživatel je povinen seznámit se s pravidly přístupu na Internet v MěK Slavonice a dodržovat je, dbát pokynů pracovnice knihovny a platit sazbu za tyto služby podle ceníku.

4. Spuštění práce s Internetem provádí pouze pracovnice knihovny.

5. Uživatel může používat pouze předinstalovaný software počítače. Není dovoleno nahrávat na disk vlastní soubory, ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů, restartovat PC nebo jinak zasahovat do prostředí Windows.

6. Není dovoleno hrát počítačové hry a pracovat s programy, které patří pouze do soukromí (sex, porno).

7. Uživatel si může objednat užívání Internetu osobně nebo telefonicky na čísle 384493407. Pracovnice knihovny neprovádí zaškolení uživatele Internetu.

8. MěK Slavonice nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu a za rychlost spojení.

9. Uživatel odpovídá za škody vzniklé MěK Slavonice porušením Pravidel přístupu na Internet v rozsahu stanoveném občanským zákoníkem.

10. V případě nedodržování těchto Pravidel může pracovnice knihovny ukončit přístup uživatele k Internetu. Povinnost uživatele zaplatit poplatek za dobu používání tím nezaniká.

CENÍK: 1 Kč za 1 minutu