Čteme se Lvem Čtenářem 2009

Knihovny v regionu Jindřichův Hradec společně s Klubkem knihoven Bibliodrehscheibe vyhlásily letos již 3. ročník prázdninové soutěže pro dětské čtenáře s názvem Čteme se Lvem Čtenářem. Akce pořádaná na podporu dětského čtenářství má u dětí velký ohlas také ve slavonické knihovně. Letošní výherkyní se stala dvanáctiletá Dominika Řezáčová, která za období od 1. července do 31. srpna 2009 přečetla 27 knih. Na slavnostním Setkání knihovníků a zřizovatelů, tentokrát v Městské knihovně v Českých Velenicích, byla osobně přítomna vyhlášení výsledků 6. října 2009 v Týdnu knihoven a odměněna hodnotnou cenou stejně jako výherci soutěže z ostatních profesionálních knihoven v regionu.
(Oba předešlé ročníky vyhrála Michala Hubáčková - v r. 2007 čtrnáctiletá, v r. 2008 patnáctiletá).