Ceník

Registrační poplatky

Zápisné na každý kalendářní rok:
- děti do 15 let - 20,- Kč
- mládež a dospělí - 50,- Kč

Sankční poplatky

Ztráta knihy či její poškození
- plná cena knihy + 100,- Kč poplatek
- náhrada novým titulem v hodnotě plné ceny knihy + 50,- Kč poplatek

Ztráta čtenářského průkazu - 20,- Kč

Upomínky z prodlení:
- 1. upomínka (po uplynutí výpůjční doby) - 20,- Kč
- 2. upomínka (2 týdny po první) - 30,- Kč
- 3. upomínka (3 týdny po druhé) - 40,- Kč
- 4. doporučený dopis - 50,- Kč

Internet

Tisk 1 stránka formátu A4
text černobíle - 2,- Kč
text barevně - 5,- Kč (ceny včetně papíru)
obrázek černobíle - 10,- Kč
obrázek barevně - 15,- Kč

* v platnosti od 1. 1. 2006